Home

WELKOM!

Het is de bedoeling van deze site om liedjes beschikbaar te stellen aan alle leden van de gemeenten opdat zij deze (nieuwe) liedjes – hoofdzakelijk in het Nederlands – kunnen leren, aan elkaar leren, en gebruiken in de eigen samenkomsten of activiteiten van de gemeente.

Het is niet de bedoeling dat deze opnames, teksten of partituren op welke wijze dan ook gebruikt worden anders dan om de liedjes te leren. We hebben geprobeerd toestemming van alle liedschrijvers te krijgen om hun liedjes (of vertalingen daarvan) hier te gebruiken.

Zoals u zult horen zijn deze liedjes bedoeld voor de gezamenlijke zang van de gemeente. Bij elk liedje vindt u de tekst en een opname van het lied zelf zodat u het lied kunt leren of aanleren. Bij sommige liedjes hebben we ook een partituur voor de mensen die graag de muzieknotatie willen zien en volgen. En bij sommige liedjes zijn er meerdere varianten – vaak een eenvoudige versie en een versie met meerstemmig harmonie.

We hopen ook bij elk lied met meerstemmig harmonie binnenkort een opname te hebben van elk partij apart zodat u die ook kunt horen, leren en zingen.

Laat ons weten hoe we de site kunnen verbeteren. Laat ons ook weten hoe u de site gebruikt. Bovenal, geniet van het zingen van lof aan de Heer, Jezus Christus!

Liedjes

Hier vindt u liedjes geschreven door broeders en zusters door de jaren heen. Veel van deze liedjes zijn rechtstreekse teksten uit de Bijbel en kunnen ook goed gebruikt worden om het Woord van God in het hart te krijgen en houden. Hier vindt u ook enkele bekende liedjes vertaald en a capella gezongen. 

 Above All Things

quarter note Above All Things partituur

Agnus Dei (NL)

quarter noteAgnus Dei (NL) partituur

Agnus Dei (NL) tekst: agnus dei nl tekst

Al Wat Waar

quarter noteAl Wat Waar partituur

Bekeer u en Word Gedoopt

quarter noteBekeer u en Word Gedoopt partituur

Burger bij de Heer

Burger bij de Heer tekst: een burger bij de heer

De Heerlijkheid van God (traditioneel, uit het Duits vertaald)

De Heerlijkheid van God tekst: De Heerlijkheid van God

Elk van God Ingegeven Schriftwoord (unisono en harmonie)

quarter noteElk van God Ingegeven Schriftwoord partituur

God is Licht

quarter noteGod is Licht partituur

Hij is een Rots

quarter noteHij is een Rots partituur

Hoort U Mijn Stem O Heer

quarter noteHoort U Mijn Stem partituur

If Any of You Lacks Wisdom

Ik Laat U Niet in de Steek (unisono en harmonie)

quarter noteIk Laat u Niet in de Steek tekst

Ja Wees Moedig en Sterk

quarter noteJa Wees Moedig en Sterk partituur

Jezus Alleen (In Christ Alone)

Laat het Woord van Christus

quarter noteLaat het Woord van Christus partituur

Psalm 100

quarter note Psalm 100 partituur

Submit to One Another

Vraag het aan de Heer

Waardig is het Lam

Want Ik Ben Verzekerd (Romeinen 8:38)

quarter note Want Ik Ben Verzekerd partituur

Want Ook de Zoon des Mensen

Wees Blij

Contact

U kunt ons mailen op info[at]geestelijkeliederen.nl

Links

 Vind een lokale gemeente van Christus

  Ardennen Bijbelkamp

Liedjes in het Engels