Home

WELKOM!

Het is de bedoeling van deze site om liedjes beschikbaar te stellen aan alle leden van de gemeenten opdat zij deze (nieuwe) liedjes – hoofdzakelijk in het Nederlands – kunnen leren, aan elkaar leren, en gebruiken in de eigen samenkomsten of activiteiten van de gemeente.

Het is niet de bedoeling dat deze opnames, teksten of partituren op welke wijze dan ook gebruikt worden anders dan om de liedjes te leren. We hebben geprobeerd toestemming van alle liedschrijvers te krijgen om hun liedjes (of vertalingen daarvan) hier te gebruiken.

Zoals u zult horen zijn deze liedjes bedoeld voor de gezamenlijke zang van de gemeente. Bij elk liedje vindt u een lyric video met de tekst en opname van het lied zelf zodat u het lied kunt leren of aanleren. Bij sommige liedjes hebben we ook een partituur voor de mensen die graag de muzieknotatie willen zien en volgen. En bij sommige liedjes zijn er meerdere varianten – vaak een eenvoudige versie en een versie met meerstemmig harmonie.

Laat ons weten hoe we de site kunnen verbeteren. Laat ons ook weten hoe u de site gebruikt. Bovenal, geniet van het zingen van lof aan de Heer, Jezus Christus!

Liedjes

Hier vindt u liedjes geschreven door broeders en zusters door de jaren heen. Veel van deze liedjes zijn rechtstreekse teksten uit de Bijbel en kunnen ook goed gebruikt worden om het Woord van God in het hart te krijgen en houden. Hier vindt u ook enkele bekende liedjes vertaald en a capella gezongen. 

'k ...

'k Heb je lief met de liefde van de Heer

's ...

's Morgens hoort U mijn stem

A...

Abba, Vader

ABC lied

Above all things

Agnus Dei (NL)

Al wat waar

B...

Bekeer u en wordt gedoopt

Boeken van het Nieuwe Testament

Boeken van het Oude Testament

Bouw je huis

Burger bij de Heer

C...

Consider it joy

D...

De eenheid van de Geest

De heerlijkheid van God (traditional vertaald uit het Duits)

Dit is de dag

Don't forget

E...

Eens was er een jongen, David

Elk van God ingegeven schriftwoord

Er is hoop door de komst van de Heer

G...

God is licht

Groet iedere heilige

H...

Heer ik prijs Uw grote naam

Heilige grond medley

Het loon dat de zonde geeft (Romeinen 6:23)

Hij is een rots

Hij juicht met vreugde

I...

If any of you lacks wisdom

Ik ben verzekerd (Romeinen 8:38)

Ik dank mijn God altijd

Ik hou van U

Ik laat u niet in de steek

Ik vermag

Ik zal met u zijn

In het begin

Is dat, is dat mijn Koning?

J...

Ja, wees moedig en sterk

J-E-Z-U-S

Jezus Alleen (In Christ Alone)

Jezus de Heer is opgestaan

Jezus is een vriend

Jezus laat ons tot U komen

Jezus mint mij

Juich Halleluja!

K...

Kies dan heden

Kinderen en erfgenamen

L...

Laat het woord van Christus

Lees je Bijbel

Let me live

Liefde was het onuitputt'lijk

M...

Meer dan ooit

Meer dan rijkdom

Micah 6:6-8

Mijn God is zo G-O-E-D

My Saviour's pain

N...

Nader, nog nader

O...

O wat is het goed

Onze God en Vader

P...

Peace to the brothers

Psalm 100

R...

S...

Spreek geen kwaad van elkaar

Stap voor Stap

Submit to one another

T...

The city of God

To be a child

Toen Hij kwam

U...

Uw bloed maakt vrij

V...

Vader wij Prijzen U

Vraag het aan de Heer

W...

Waardig is het Lam

Wanneer je bid

Wees blij

Wees stil mijn ziel

Zo lief had God de Vader ons

Contact

U kunt ons mailen op info[at]geestelijkeliederen.nl

Links

 Vind een lokale gemeente van Christus

  Ardennen Bijbelkamp

Liedjes in het Engels

Geestelijke Liederen op Youtube